Donate Through Paytm              Donate For Corona Relief Seva
Shrimad Bhagwat Katha
  23 Feb'2020 - 29 Feb'2020

00

Days

00

Hours

00

Minute

00

Seconds

Event SummaryDate: 23 Feb 2020 - 29 Feb 2020

Time: 04:00 PM to 07:00 PM

Venue: Nayi Anaj Mandi, Sambhlaka, Panipat, Haryana

Channel: Sanskar India,Sanskar India

Kathavachak: Pujya Jaya Kishori Ji,Pujya Jaya Kishori Ji

Event DetailShrimad Bhagwat Katha will be held from 23/2/2020 to 29/2/2020 Time: 4:00 pm to 7:00pm at Nayi Anaj Mandi, Sambhlaka, Panipat, Haryana

Event LocationNayi Anaj Mandi, Sambhlaka, Panipat, Haryana