Donate Through Paytm              Donate For Corona Relief Seva
Shrimad Bhagwat Katha
  25 Jan'2020 - 31 Jan'2020

00

Days

00

Hours

00

Minute

00

Seconds

Event SummaryDate: 25 Jan 2020 - 31 Jan 2020

Time: 03:00 PM to 06:30 PM

Venue: Sanatan Dharm Mandal, Lashkar

Channel: Sanskar India,Sanskar India

Kathavachak: Sanjay Krishan ji Salil,Sanjay Krishan ji Salil

Event DetailShrimad Bhagwat Katha will be held from 25/1/2020 to 31/1/2020 Time: 3:00 pm to 6:30 pm at Sanatan Dharm Mandal, Lashkar, Gwalior (M.P.)

Event LocationSanatan Dharm Mandal, Lashkar